Restaurování


Restaurování a konzervace

01

V rámci této služby si vezmeme na starost kompletní restaurování interiéru, nábytku a dalšího vybavení. Postupujeme maximálně pečlivě a šetrně, abychom těmto prvkům vrátili jejich původní krásu a jedinečnost. 

Historické interiéry

Specializujeme se na obnovu historických interiérů, včetně štukatur, malířských dekorací, dřevěných prvků a nástěnných maleb, s cílem vrátit těmto prostorům jejich původní krásu a charakter.

Díky tomu, že provádíme důkladné průzkumy a dokumentaci existujícího stavu, můžeme vypracovat plány pro nejvhodnější metody restaurování a konzervace.

Historický nábytek

Oživujeme historický nábytek, včetně toho s čalouněním, intarziemi a inkrustacemi. Naše práce zahrnuje opravy poškozeného dřeva, obnovu původních povrchových úprav a technik čalounění, aby byla zachována nebo obnovena jejich původní krása.

Poskytujeme také konzervační služby, které zajišťují, že si nábytek udrží svou historickou a estetickou hodnotu pro budoucí generace.

Sakrální a historické mobiliáře 

Restaurujeme oltáře, kazatelny, výzdobu a vybavení sakrálních a historických prostor. Díky námi používaným technologiím a metodám dosáhneme co nejautentičtějšího výsledku s úctou k historii. 

Historické malby a polychromie

Naše služby zahrnují precizní retuše poškozených nebo opotřebených oblastí na historických malbách a polychromovaných objektech. Přistupujeme k těmto dílům s maximálním ohledem na jejich historickou a estetickou hodnotu. Využíváme metody, které respektují původní materiály a techniky.

Kde je to možné a vhodné, provádíme rekonstrukci ztracených nebo poškozených částí uměleckých děl, aby bylo možné co nejvíce obnovit jejich původní vzhled a umělecký význam.

Sakrální a historické stavby

Naše práce zahrnuje pečlivou obnovu architektonických detailů, fasád, interiérů a uměleckých děl nacházejících se v sakrálních a historických stavbách. Používáme tradiční techniky a materiály, aby byla zachována autenticita a historická hodnota objektů.

Nabízíme konzervační služby pro ochranu a dlouhodobou udržitelnost těchto staveb, včetně preventivní péče a ošetření proti biologickému napadení.

Každý projekt retuše a rekonstrukce je pro nás jedinečnou výzvou, při které klademe důraz na pečlivý výběr metod a materiálů, abychom dosáhli co nejautentičtějšího výsledku s respektem k původním uměleckým záměrům a materiálům. Naše práce je vedena principy detailní analýzy, odborné způsobilosti a hlubokého respektu k dědictví, které máme čest obnovovat a chránit pro budoucí generace.

S čím vám můžeme pomoci?

Máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci? Neváhejte nás kontaktovat. Naši odborníci jsou zde, aby vám pomohli s jakýmkoli projektem, od drobných osobních uměleckých děl po velké kulturní památky.

30 let

Už více než tři dekády působíme v daném odvětví.

Respekt

Projevujeme úctu k tradičním materiálům a postupům.

Technologie

Jsme zastánci moderních technologií a metod.

Reference

Pro nás neexistuje větší radost než pozitivní ohlasy od našich klientů.


Copyright © 2024 by viktory.cz - Success for your business